Nový typ koronaviru – média a informace o něm – Naše společnost – speciál – listopad 2020

Centrum pro výzkum veřejného mínění se ve svém aktuálním výzkumu zaměřilo na mediální pokrytí koronavirové krize a na to, jak se čeští občané v informacích o novém typu koronaviru orientují. 

Tři pětiny (60 %) české společnosti si myslí, že je množství informací o tom, jak se před nákazou koronavirem chránit, přiměřené, přibližně desetina (11 %) společnosti si myslí, že informací je v tomto ohledu málo, a více než čtvrtina (27 %) občanů soudí, že informací je dokonce spíše či příliš mnoho.

Číst dál…

Jak veřejnost vnímá pravdivost a úplnost zpráv českých médií?

V rámci březového výzkumu Naše společnost 2009 jsme respondentům položili několik otázek týkajících se toho, jak lidé hodnotí zpravodajství vybraných českých médií z hlediska pravdivosti a úplnosti informací, jež poskytují.

Číst dál…

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění

Ve svém březnovém šetření kladlo CVVM otázky týkající se samotných průzkumů veřejného mínění. Respondenti v jejich rámci vyjadřovali svůj zájem o tyto průzkumy, subjektivně hodnotili vliv výzkumů na utváření svých názorů a to, zda šetření odrážejí názory a postoje veřejnosti přesně nebo zkresleně. Dotazovaní dále sdělovali, jakými tématy by se podle nich měl výzkum veřejného mínění zabývat.

Číst dál…

Hodnocení informací v médiích

Součástí březnového šetření CVVM byla baterie otázek zjišťujících, jak čeští občané hodnotí média. Do výzkumu byly zahrnuty nejsledovanější televizní a rozhlasové stanice, celostátní deníky a též vybrané internetové zpravodajské servery. Respondenti hodnotili, zda a do jaké míry daná média informují pravdivě. Vzhledem k tomu, že médiem s největším dosahem je v současnosti televize, byla součástí šetření též otázka, jak často a jaké televizní zpravodajské pořady lidé sledují a zda podle nich právě televizní zpravodajství informuje o důležitých událostech.

Číst dál…

Občané o médiích a politice

V říjnovém šetření jsme se respondentů mimo jiné ptali na to, zda mají podle jejich názoru média vliv na rozhodování politiků. Více než polovina oslovených odpověděla kladně (20 % odpovědí „rozhodně ano“, 33 % odpovědí „spíše ano“). Čtvrtina lidí soudí, že média takový vliv „spíše nemají“, desetina respondentů se domnívá, že ho „rozhodně nemají“

Největší vliv na rozhodování politiků mají podle názoru Čechů televizní stanice – České televizi ho přisoudilo 80 %, Nově 73 % a Primě 59 % oslovených, při součtu odpovědí „velmi silný“ a „silný“.

Číst dál…

Hodnocení informací v médiích

Součástí říjnového šetření CVVM byla též baterie otázek zjišťujících, jak čeští občané hodnotí média. Zajímalo nás, zda si o vybraných médiích lidé myslí, že informují pravdivě, a také, zda poskytují ucelený přehled o důležitých událostech. Vzhledem k tomu, že médiem s největším dosahem je v současnosti televize, ptali jsme se též na to, jak často respondenti sledují právě televizní zpravodajství.

Číst dál…

Sledování zpravodajských pořadů

Podle červnového výzkumu CVVM diváci nejčastěji sledují hlavní zpravodajský pořad Novy a České televize.

Číst dál…

Sledování zpravodajství v médiích

Červnový výzkum CVVM mimo jiné mapoval, jak často (a jaké) zpravodajské pořady v TV Češi sledují a jak často (a jaké) čtou noviny.

Každý den sledují zpravodajství v televizi více než dvě pětiny dotázaných (42 %), 21 % respondentů sleduje zpravodajství 3x až 4x týdně, 23 % 5x až 6x týdně. Bezmála dvě třetiny dotázaných sledují pravidelně Televizní noviny na Nově (65 %), téměř polovina (48 %) Události na ČT 1 a více než pětina (22 %) hlavní zpravodajskou relaci TV Prima.

Číst dál…

Česká veřejnost a média

V rámci červnového šetření CVVM jsme zkoumali postoje české veřejnosti k médiím. Nejprve nás zajímala sledovanost hlavních televizních zpravodajství. Osm z deseti dotázaných uvedlo, že v předcházejícím týdnu vidělo alespoň jednou zpravodajství TV Nova. Asi tři čtvrtiny dotázaných viděly alespoň jednou pořad "Události" (hlavní zpravodajskou relaci ČT1). Zpravodajství na televizi Prima shlédla nejméně jednou necelá polovina Čechů (46%) a na ČT2 asi třetina (33%).

Číst dál…

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: