Občané o médiích a politice

V říjnovém šetření jsme se respondentů mimo jiné ptali na to, zda mají podle jejich názoru média vliv na rozhodování politiků. Více než polovina oslovených odpověděla kladně (20 % odpovědí „rozhodně ano“, 33 % odpovědí „spíše ano“). Čtvrtina lidí soudí, že média takový vliv „spíše nemají“, desetina respondentů se domnívá, že ho „rozhodně nemají“

Největší vliv na rozhodování politiků mají podle názoru Čechů televizní stanice – České televizi ho přisoudilo 80 %, Nově 73 % a Primě 59 % oslovených, při součtu odpovědí „velmi silný“ a „silný“.

Za televizí následuje tzv. seriózní tisk: Mladá fronta Dnes má na rozhodování politiků vliv podle 68 %, Lidové noviny podle 47 %, Hospodářské noviny podle 53 % a Právo podle 48 % dotázaných. Polovina oslovených soudí, že rozhodování politiků ovlivňuje ČRo1-Radiožurnál. Vliv komerčních rozhlasových stanic vnímá veřejnost jako spíše slabý: alespoň to uvedla třetina respondentů oproti čtvrtině těch, kteří naopak vliv vybraných komerčních rádií hodnotí jako silný.