Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – duben/květen 2024

V rámci svého pravidelného šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR v průběhu března až května 2024 podrobně zaměřilo na názory českých občanů na role mužů a žen v rodině.

 

Číst dál…

Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben/květen 2024

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od poloviny března do začátku června 2024, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy, zda se jejich domácnost v posledním roce ocitla v obtížné finanční situaci a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.

Číst dál…

Postoje českých občanů k partnerství, manželství a rodičovství – duben/květen 2024

V rámci výzkumu prováděného během jara 2024 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zaměřilo na téma partnerství, manželství a rodičovství. Zkoumány byly názory na optimální počet dětí v rodině, ideální věk mužů a žen při narození prvního dítěte a další postoje související s rodičovstvím a partnerským soužitím.

Číst dál…

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – duben/květen 2024

V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od poloviny března do začátku června 2024, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce.

Číst dál…

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – duben/květen 2024

Do pravidelného šetření Naše společnost, dotazovaného v průběhu března až května 2024, zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se sociální a rodinné politiky. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojených s rodinnou politikou.

Číst dál…

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben/květen 2024

V šetření realizovaném v dubnu a květnu 2024 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zatímco otázka na hodnocení ekonomické situace i otázka na životní úroveň domácnosti se klade v každém šetření, očekávaný vývoj ekonomiky se zjišťoval naposledy před rokem.

Číst dál…

Hodnocení vlády Petra Fialy – duben/květen 2024

Ve výzkumu realizovaném v období od poloviny března do začátku června 2024 se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Petra Fialy. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy.

Číst dál…

Důvěra ústavním institucím – duben/květen 2024

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od poloviny března do začátku června roku 2024 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.

Číst dál…

Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině – únor 2024

V šetření, jež probíhalo od konce ledna do konce první březnové dekády 2024, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se dění na Blízkém východě, respektive v Izraeli a Palestině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj tamní situace, jak hodnotí vztahy mezi Izraelem a Palestinci, zda souhlasí nebo nesouhlasí s mezinárodním uznáním Palestiny jako nezávislého státu, kdo podle nich nese hlavní podíl viny za vznik a vystupňování současného konfliktu a zda považují tamní vývoj za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, Evropu a mír ve světě.

Číst dál…

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2024

V šetření realizovaném v období od konce ledna do konce první dekády března 2024 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Číst dál…

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor 2024

V období od konce ledna do první třetiny března roku 2024 Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání ukrajinských uprchlíků vzhledem k možnosti jejich trvalého usazování se v České republice a názory na to, zda se daří, nebo nedaří začleňovat ukrajinské uprchlíky do naší společnosti i v jakém kontaktu jsou s uprchlíky z Ukrajiny. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace.

Číst dál…

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: