" />

Česká veřejnost a média

V rámci červnového šetření CVVM jsme zkoumali postoje české veřejnosti k médiím. Nejprve nás zajímala sledovanost hlavních televizních zpravodajství. Osm z deseti dotázaných uvedlo, že v předcházejícím týdnu vidělo alespoň jednou zpravodajství TV Nova. Asi tři čtvrtiny dotázaných viděly alespoň jednou pořad "Události" (hlavní zpravodajskou relaci ČT1). Zpravodajství na televizi Prima shlédla nejméně jednou necelá polovina Čechů (46%) a na ČT2 asi třetina (33%).

Mezi nejčtenější deníky patří MF DNES a Blesk. Nejméně jeden výtisk si v obou případech během týdne přečetli čtyři z deseti dotázaných. Přibližně třetina obyvatel ČR poslouchala zpravodajství na rozhlasové stanici Radiožurnál. Stejný podíl respondentů také uvedl, že si poslechl zpravodajství na Frekvenci 1. Politické informace si na Internetu alespoň jednou za týden vyhledala necelá desetina českých občanů. Podle třetiny respondentů poskytuje pravdivé a úplné informace zpravodajství ČT1. Necelá čtvrtina dotázaných takto zhodnotila také informace nabízené deníkem MF DNES, stanicí Radiožurnál a programem ČT2. Za nepravdivé považuje nejvíce respondentů informace, které se objevují v deníku Blesk (28%) a ve zpravodajství TV Nova (12%).