Odbornost, kvalita, nezávislost

Součástí říjnového šetření CVVM byla též baterie otázek zjišťujících, jak čeští občané hodnotí média. Zajímalo nás, zda si o vybraných médiích lidé myslí, že informují pravdivě, a také, zda poskytují ucelený přehled o důležitých událostech. Vzhledem k tomu, že médiem s největším dosahem je v současnosti televize, ptali jsme se též na to, jak často respondenti sledují právě televizní zpravodajství.

Co se týče hodnocení zpravodajství vybraných televizních stanic, nejlépe z něho vyšla Česká televize, resp. její hlavní zpravodajská relace vysílaná na prvním programu – „Události“. Čtyři pětiny oslovených se domnívají, že informace předkládané v tomto pořadu jsou pravdivé (z toho 41 % uvedlo “pravdivé a úplné“ a 41 % “pravdivé, ale neúplné”). Desetina respondentů “Události” nesleduje a zanedbatelná dvě procenta občanů se domnívají, že informují nepravdivě. Hlavní zpravodajské relace dvou největších komerčních televizních stanic informují podle názoru dotázaných o něco „nevyváženěji“ – o zpravodajství v „Televizních novinách“ na Nově si sedm lidí z deseti myslí, že je pravdivé (z toho 19 % uvedlo “pravdivé a úplné“ a 54 % “pravdivé, ale neúplné”). Desetina oslovených pak zastává názor, že informace v “Televizních novinách” jsou nepravdivé, shodně 10 % je nesleduje.