Hodnocení informací v médiích

Součástí březnového šetření CVVM byla baterie otázek zjišťujících, jak čeští občané hodnotí média. Do výzkumu byly zahrnuty nejsledovanější televizní a rozhlasové stanice, celostátní deníky a též vybrané internetové zpravodajské servery. Respondenti hodnotili, zda a do jaké míry daná média informují pravdivě. Vzhledem k tomu, že médiem s největším dosahem je v současnosti televize, byla součástí šetření též otázka, jak často a jaké televizní zpravodajské pořady lidé sledují a zda podle nich právě televizní zpravodajství informuje o důležitých událostech.

Součástí zprávy je porovnání analýz s výsledky minulých výzkumů.