Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností - únor 2011

V rámci únorového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností.