DomovTiskové zprávyEkonomickéEkonomický vývojVeřejnost k podpoře podnikání

Veřejnost k podpoře podnikání

V červnovém šetření byl jistý prostor věnován názorům respondentů na podmínky drobných a středních podnikatelů a živnostníků. Podle zjištěných výsledků považují asi dvě pětiny (41 %) jejich výtky na problémy, vyvstávající jim v souvislosti s nedostatečnou podporou podnikání za opodstatněné. Opačný názor zastává 28 % a téměř třetina (31 %) se necítící být k posouzení dané situace kompetentní.

Respondenti, kteří označili výtky uvedených skupin samostatně výdělečných osob za opodstatněné, se vyjadřovali k tomu, zda by v řešení jejich problémů měly být nápomocny některé vyjmenované subjekty. Možnosti dotázaní vidí především v pomoci státu (91 %), ministerstev (92 %) a podnikatelských sdružení (91 %). Naopak za nejméně vhodnou považují pomoc politických stran (41 %), neformálních sociálních sítí podnikatelů, resp. živnostníků, a pomoc lobbyistických skupin (36 %).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: