Občané o inflaci a reálných příjmech – květen až červenec 2022

NS_2205

Výzkum CVVM, který probíhal od poloviny května do začátku července 2022, se zabýval problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. Následně jsme se respondentů dotázali na hodnocení inflace v minulém roce a na to, jaký vývoj reálných příjmů předpokládají v letošním roce.

Více než dvě třetiny (69 %) českých občanů jsou toho názoru, že jejich reálné příjmy jsou nižší v porovnání s uplynulým rokem. Čtvrtina (25 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako zhruba stejné a jen o málo více než dvacetina (6 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako vyšší oproti minulému roku.

Více než polovina (53 %) občanů hodnotila inflaci za rok 2021 jako spíše přijatelnou a dvě pětiny (40 %) jako spíše nepřijatelnou.

93 % dotázaných očekává další inflační znehodnocení měny v tomto roce, přičemž 54 % se domnívá, že to znehodnocení bude výrazné. Jde o výrazně nejhorší výsledek za celou dobu realizace srovnatelných měření od roku 2007.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ev220906.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2205