Kde lidé vidí hranici chudoby?

Částka čistého měsíčního příjmu tvořící podle mínění respondentů hranici chudoby v případě čtyřčlenné domácnosti v průměru činí 22 210 korun, přičemž nejčastěji se v odpovědích vyskytoval údaj 20 000 korun . Představa o hranici chudoby se plynule mění spolu s představou o příjmu, který by postačoval k pokrytí základních potřeb domácnosti samotného respondenta.

Lidé s vyššími nároky v tomto ohledu vidí výše i obecnou hranici chudoby. Rozdíly se objevují i z hlediska výše čistého měsíčního příjmu připadajícího na 1 člena domácnosti, i když souvislost mezi současným příjmem a vnímanou úrovní hranice chudoby není zdaleka tak výrazná a jednoznačná, jako tomu bylo v předchozím případě. Z hlediska subjektivního hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti se pak, pokud jde o předpokládanou úroveň hranice chudoby, neobjevily žádné rozdíly a významné diference se nevyskytly ani v případě dalších sociodemografických nebo jiných třídících znaků.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: