" />

Občané o své životní úrovni

V březnu 2003 69 % občanů hodnotilo životní úroveň své domácnosti jako dobrou, zatímco 29 % ji označilo za špatnou. Materiální životní podmínky svých domácností 35 % dotázaných puvažuje za dobré, 45 % se o nich vyjádřilo jako o "ani dobrých, ani špatných" a 19 % je prohlásilo za špatné. Vnímání životní úrovně i materiálních životních podmínek se zlepšuje s rostoucím příjmem a se zvyšujícím se stupněm dokončeného vzdělání respondenta.

Ke spokojenější části obyvatel patří podnikatelé a živnostníci, vyšší odborníci, studenti a potenciální voliči ODS. Skupiny vnímající svou životní úroveň či materiální životní podmínky jako horší tvoří především důchodci, nezaměstnaní, rozvedení či ovdovělí lidé, stoupenci KSČM a dotázaní, kteří se nehlásí k žádné politické straně. Šetření rovněž ukázalo, že 90 % lidí v ČR spojuje vysoký příjem se spokojeností v životě.