Problémy harmonizace pracovních a rodinných povinností

Problematiku harmonizace rodinných a pracovních povinností sledovalo oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR v dubnovém dotazníku. Žádné problémy nezaznamenala téměř čtvrtina dotázaných (23%). Pokud pak již byly nějaké zaznamenány, přelomovým se jeví být 3. rok věku dítěte. Polovina respondentů totiž uvádí, že jejich komplikace s harmonizací pracovních a rodinných povinností se objevily v tomto období.

Dalším významným mezníkem pak je 6. rok věku. Do této doby se problémy projevily již u čtyř z pěti respondentů, kteří vůbec nějaké pocítili. Kromě zjištění samotného faktu problematičnosti sladění práce s rodinou není bez zajímavosti sledovat, jakým důvodům jsou tyto obtíže připisovány...