Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Jak ukazují výsledky našeho výzkumu, uvažuje v současné době o práci v cizině 6 % českých občanů, téměř polovina z nich jsou mladí lidé ve věku mezi 15 a 19 lety, z hlediska profesního zařazení převažují studenti. O práci v cizině častěji uvažují dvakrát častěji muži než ženy, dále lidé, kteří nemají nezaopatřené děti, respondenti žijící bez partnera a lidé svobodní.

Čeští občané zvažující možnost odejít za prací do zahraničí si jako cíl své cesty chtějí nejčastěji zvolit Německo, Spojené státy americké, Velkou Británii či Kanadu. Další země se v odpovědích respondentů vyskytovaly méně často.