DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňHodnocení některých sociálních podmínek – květen až červenec 2022

Hodnocení některých sociálních podmínek – květen až červenec 2022

Součástí šetření CVVM, které probíhalo od poloviny května do začátku července 2022, byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání (89 % dotázaných uvedlo, že je velmi dobrý či spíše dobrý), následuje přístup ke zdravotní péči (83 %) a možnost pracovat (76 %).

Nejhůře jsou hodnoceny možnosti získání bytu, resp. koupě vlastního bytu (86 % odpovědí „velmi špatná“ a „spíše špatná“ situace v obou případech). Následují finanční podmínky k založení rodiny (zhruba tři čtvrtiny dotázaných hodnotí stav jako velmi špatný nebo spíše špatný) a zabezpečení ve stáří (záporné hodnocení uvádějí zhruba dvě třetiny dotázaných). U podmínek zdravotně postižených také výrazně převažuje negativní hodnocení (polovina dotázaných oproti necelé třetině).

V porovnání s výsledky z roku 2021 se hodnocení sociálních podmínek v podstatě nezměnilo s výjimkou finančních podmínek k založení rodiny a obou položek hodnotících situaci s byty, kde došlo k poklesu pozitivního a k nárůstu negativního hodnocení o 9 až 14 procentních bodů.

Hodnocení všech položek se výrazně liší v závislosti na deklarované životní úrovni domácnosti.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: