Hodnocení některých sociálních podmínek – duben/květen 2023

NS_2304

Součástí jarního šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Naposledy byla tato otázka položena v květnu 2022.

Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání (84 % dotázaných uvedlo, že je velmi dobrý či spíše dobrý), následuje přístup ke zdravotní péči (74 %) a možnost pracovat (73 %).

Nejhůře jsou hodnoceny možnosti získání bytu, resp. koupě vlastního bytu (85 %, resp. 91 % odpovědí „velmi špatná“ a „spíše špatná“ situace). Následují finanční podmínky k založení rodiny a zabezpečení ve stáří (záporné hodnocení uvádějí zhruba dvě třetiny dotázaných).

V porovnání s výsledky z roku 2022 se hodnocení sociálních podmínek změnilo u hodnocení životních podmínek zdravotně postižených (pokles negativních odpovědí) a u obou položek hodnotících situaci s byty (nárůst negativních odpovědí) o 7-10 procentních bodů. Ve stejném rozsahu došlo též k nárůstu negativního hodnocení u přístupu ke vzdělání a ke zdravotní péči

Hodnocení všech položek se výrazně liší v závislosti na deklarované životní úrovni domácnosti.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu230619.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2304