Spokojenost se zaměstnáním - červen 2011

Do červnového výzkumu zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázku zjišťující, jakou prestiž mají vybraná povolání u české veřejnosti. Respondentům byl předložen seznam šestadvaceti nejrůznějších profesí, kterým měli dotázaní přiřadit určitý počet bodů od 1 do 99. Nejmenší počet bodů, 1 bod, znamenal, že si povolání váží nejméně,...

V červnovém šetření jsme se zaměřili na různé aspekty související s prací. Zjišťována byla spokojenost českých občanů s prací obecně, dále se vztahy na pracovišti a s výší výdělku. Oslovení občané také odpovídali na otázku, zda se obávají ztráty svého zaměstnání a jak by se chovali, kdyby sháněli novou práci.