Prestiž povolání

Výzkum ukázal, že téměř výsadní pozici má lékařská profese, která se těší vysoké prestiži u naprosté většiny občanů. 45 % respondentů lékaře umístilo na samotný vrchol celého žebříčku 26 vybraných povolání, přičemž průměrné hodnocení lékaře stavělo poměrně výrazně nad vědce či vysokoškolské pedagogy, kteří skončili na druhém a třetím místě.

Relativně vyšší prestiž lidé spojují i s povoláním učitele na základní škole, programátora, soudce a projektanta. Na opačném konci žebříčku se vedle nejhůře hodnocené profese uklízečky ocitli poslanci a kněží.