Hodnocení sociálních podmínek a sociální politiky

Jen podle 29 % dotázaných se vláda o sociální situaci občanů stará přiměřeným způsobem, zatímco podle dvou třetin (65 %) respondentů je starostlivost vlády nedostatečná a 4 % ji naopak vnímají jako přílišnou. Názory na sociální péči vlády o rodiny s dětmi pak vyznívají ještě o něco méně příznivě, když za přiměřenou ji označila jen necelá čtvrtina (24 %) oslovených, 71 % se o ní vyjádřilo jako o nedostatečné a 2 % ji mají za přehnanou.

Občané hodnotí převážně příznivě stávající možnosti přístupu ke vzdělání a přístup ke zdravotní péči. Naproti tomu současnou situaci, pokud jde o zabezpečení ve stáří, životní podmínky zdravotně postižených, možnosti získat práci, možnosti získat byt nebo finanční možnosti k založení rodiny, česká veřejnost vnímá silně kriticky.