Veřejnost o malých modulárních reaktorech – červen 2020

NS_2006_2

V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. V jeho rámci jsme se zaměřili na nový směr rozvoje jaderné energetiky ve světě, který představují tzv. malé modulární reaktory.

Pouze necelá pětina občanů již někdy slyšela o technologii tzv. malých modulárních reaktorů.

 

Jako výhody u malých modulárních reaktorů lidé nejčastěji uváděli zajištění stability dodávek energie, nižší riziko havárie se závažnými dopady v porovnání s velkými reaktory, snazší regulovatelnost výkonu oproti velkým reaktorům a možnost nezávislosti energetiky na velkých, centrálních zdrojích energie.

Jako nevýhody pak nejvíce zmiňovali to, že i malé modulární reaktory vytvářejí radioaktivní odpad a že jde o novou, dosud prakticky neprověřenou technologii.

Pro výraznou většinu veřejnosti by byla přijatelnou instalace malých modulárních reaktorů v areálech stávajících jaderných elektráren, instalaci malého modulárního reaktoru ve vzdálenosti do 10 km od svého bydliště však za přijatelnou pokládá jen o málo více než čtvrtina oslovených, zatímco nadpoloviční většina to pokládá za nepřijatelné.

Více než dvě třetiny dotázaných si myslí, že Česká republika by měla podporovat výzkum a vývoj v oblasti malých jaderných reaktorů.