Veřejnost o vývoji spotřeby elektrické energie a možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – červenec 2021

NS_2107

V červenci 2021 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum se zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů alternativními zdroji.

Téměř tříčtvrtinová většina Čechů předpokládá do budoucna zvyšování spotřeby elektrické energie v ČR.

V otázce, zda je možné nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů výrobou elektrické energie z větrné energie, slunečního záření nebo ze spalování biomasy, je česká veřejnost rozpolcena.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe211119a.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2107