Názory na tresty

CVVM SOÚ AV ČR se ve svém pravidelném březnovém šetření mimo jiné zaměřilo na názory občanů ohledně výše trestů za některé vybrané trestné činy, dále na mínění, do jaké míry jsou soudně udělované tresty adekvátní a v neposlední řadě také na otázku, zda má existovat trest smrti.

Tresty udělované soudy považujeme spíše za nedostatečné, zejména v případě násilné trestné činnosti.

Za krádež více než milionu korun, úmyslné vážné zranění dospělého člověka, znásilnění a autonehodu pod vlivem alkoholu, při níž někdo zemře, lidé navrhovali nejčastěji trest odnětí svobody na 6-10 let (shodla se na tom vždy přibližně třetina dotázaných). Za vraždu by nejčastěji navrhovali trest smrti (33%). Existenci trestu smrti u nás podporuje 66% občanů.