Obliba a konzumace piva v České republice v roce 2011

NS_1109

Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o úrovni, množství a frekvenci konzumace piva v České republice a také o postavení nalkoholického piva.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

V září 2011 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1109