Dodržování tradic v našich domácnostech

Dodržování tradic a lidových zvyků za důležité považují dvě třetiny občanů (66 %), zatímco přibližně tři lidé z deseti (31 %) mají názor opačný. Bez ohledu na to 99 % domácností tradice a zvyky alespoň v některých případech dodržuje. Pokud jde o tradiční jídla spojovaná s některými konkrétními svátečními příležitostmi, téměř ve všech domácnostech (96 %) je tradiční menu připravováno v souvislosti se Štědrým dnem, ve dvou třetinách na Velikonoce a v polovině na Nový rok.

Ve dvou pětinách domácností se tradiční pokrmy dělají i u příležitosti svateb či na Boží hod, tři domácnosti z deseti tímto způsobem slaví posvícení a kolem jedné pětiny domácností udržuje, pokud jde o domácí kuchyni, tradiční zvyklosti spojené s Masopustem, křtinami nebo jinými svátky.