Percepce mladých lidí tématu plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami je významným sociálním, ekologickým a ekonomickým problémem současné společnosti, který je ovšem mnohdy opomíjen. Diskusní skupiny byly realizovány s úmyslem prohloubit poznání této problematiky z pohledu mladé generace ve věku 15 - 18 let.

Jejich účelem bylo především popsat to, jak mladí lidé o vyhazování potravin přemýšlí, čeho si všímají a jaké je jejich běžné chování ve vztahu k potravinám. Dále jsme se zaměřili na to, jak vnímají možnosti řešení tohoto jevu a jakým způsobem by se mělo lidem jejich věku i napříč generacemi prezentovat. Z diskusí vyplývá, že mladí lidé umí dobře pojmenovat některé důsledky plýtvání potravinami i na každodenní i celospolečenské úrovni. Jako problematické z hlediska vyhazování potravin se ukazují situace v jídelnách, kde se vesměs stravují během všedního dne, i přímo u nich doma, přičemž sami zmiňují obecně frekventované důvody typu: na jídlo se zapomnělo, uvařilo se toho moc či koupilo se moc velké balení. Oproti jiným celospolečenským tématům vidí účastníci diskuse v případě plýtvání potravinami poměrně jasnou možnost přispět do jeho řešení i prostřednictvím vlastní aktivity a chováním.  

Aktivita byla podpořena Strategií Akademie věd AV21 v rámci výzkumného programu „Potraviny pro budoucnost ". http://www.potravinyav21.cz/