Hodnocení kvality vzdělávání a možnosti dosažení vzdělání českou veřejností – září 2020

NS_2009

Pravidelný výzkum CVVM v září 2020 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na jednotlivých typech škol a na možnosti dosažení vzdělání v ČR.

Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje nad záporným i v roce 2020.

Nejlépe hodnocená úroveň vzdělávání je u základních škol a gymnázií, naopak nejhůře u středních odborných učilišť.

Více než tři čtvrtiny (78 %) občanů mají za to, že každý v ČR může dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem. Opačný názor zastává necelá pětina (19 %) lidí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: or200929.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2009