Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září až listopad 2022

NS_2209

V šetření, které bylo realizováno od začátku září do začátku listopadu 2022, položilo CVVM baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Opatření schválených novelou zákona o českém školství týkající se předškolní výchovy se těší široké podpoře veřejnosti. Necelé tři pětiny (58 %) dotázaných jsou proti povinné maturitě z matematiky, pro je více než třetina (35 %). Postoj obyvatel České republiky k placení školného na veřejných vysokých školách je dlouhodobě negativní (více než dvě třetiny jsou proti) a v čase téměř neměnný.

Polovina (50 %) dotázaných je pro začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných základních škol, proti jsou více než dvě pětiny (44 %). V porovnání s rokem 2020 podíl souhlasících vzrostl o 9 procentních bodů a poprvé tak převážil nad těmi, kteří s tím nesouhlasí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: or221213.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2209