Hrdost Čechů na Čechy

V prosincovém průzkumu jsme se respondentů mimo jiné ptali na jejich pocity hrdosti či studu, které souvisejí s Čechami – s jejich politickým uspořádáním, s vybranými oblastmi společenského a kulturního života či s národními dějinami.

Z šetření vyplynulo, že nejvíce jsou Češi hrdí na český sport – uvedlo to 89 % respondentů (při součtu odpovědí „velmi hrdý a docela hrdý“).

V pomyslném žebříčku následovaly české dějiny, na které je hrdých 81 % dotázaných. Sedmdesát a více procent odpovědí „velmi hrdý“ a „docela hrdý“ získaly ještě položky hudba (75 %), literatura (72 %) a věda (70 %).

Nejčastěji respondenti vyjadřovali stud v souvislosti s dodržováním zákonů. Negativní konotace má tento pojem pro téměř dvě třetiny občanů, resp. 57 % lidí při součtu odpovědí „velmi se stydí“ a „docela se stydí“. Hrdých na dodržování zákonů je pak pouze 5 % oslovených.