Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2012

V březnu 2012 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Do šetření bylo zahrnuto celkem 16 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako skupina ke srovnání s ostatními. Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí sedmibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „sympatičtí“, 3 „spíše sympatičtí“, 4 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 5 „spíše nesympatičtí“, 6 „nesympatičtí“ a 7 „velmi nesympatičtí“.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1203