Péče o domácnost

O domácnost se Češi podle svých odpovědí nejčastěji starají společně, uvádí to tři pětiny mužů a téměř polovina žen. Pouze nepatrná část mužů uvedla, že většina péče o domácnost leží na nich. Čtvrtina mužů připustila, že většina péče o domácnost je na jejich partnerce, o sobě to však řekla více než třetina žen. Jak je z těchto údajů patrné, buď muži přeceňují svůj podíl na péči o domácnost, nebo naopak ženy jejich přínos nedoceňují.

Pravděpodobné však je, že v rodinách, kde se určitou měrou na péči o domácnost podílejí oba partneři, muži svůj podíl přeceňují a častěji uvádějí, že si vzájemně pomáhají a vše dělají společně, ženy tento stav spíše hodnotí tak, že většina péče spočívá na nich.