Spokojenost se životem – květen 2017

V rámci květnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Dvě třetiny (67 %) populace jsou spokojeny se svým životem.

Od května 2013 spokojenost se životem stále roste.

Spokojenost s životem roste s klesajícím věkem, s rostoucím vzděláním a zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti.

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1705