Hodnocení vývoje v loňském roce

S výjimkou péče o životní prostředí, kde skupina těch, kdo mluvili o zlepšení situace (38 %), převyšovala podíl vyjádření deklarujících zhoršení (10 %), česká veřejnost vnímá vývoj situace v loňském roce ve všech sledovaných oblastech spíše kriticky. Nejnepříznivěji přitom lidé vidí vývoj politiky zaměstnanosti, kde zhoršení konstatovaly téměř čtyři pětiny dotázaných.

Silně kritičtí jsou i při hodnocení sociální, hospodářské či zemědělské politiky a omezování korupce nebo hospodářské kriminality. V případě boje s obecnou kriminalitou, vnitřní politiky, imigrační politiky zahraniční politiky a ochrany lidských práv byl relativně nejčastějším názor, že situace v příslušné oblasti zůstala v loňském roce beze změny.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: