Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2019

NS_1902

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny více než dvě třetiny (67 %) občanů, téměř tři desetiny (29 %) spokojené nejsou.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pd190313.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1902