Odbornost, kvalita, nezávislost

NS_1909

Součástí zářijového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice a postojů k nedemokratickým alternativám politického systému.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu
Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1909