Odbornost, kvalita, nezávislost

V únoru 2010 byly součástí pravidelného výzkumu Naše společnost otázky zaměřené na mínění o důvodech vstupu do politického života a na zájem politiků o smýšlení obyčejných lidí.