Názory na motivy vstupu do politiky a zájem politiků o mínění obyčejných lidí

V únoru 2010 byly součástí pravidelného výzkumu Naše společnost otázky zaměřené na mínění o důvodech vstupu do politického života a na zájem politiků o smýšlení obyčejných lidí.