Postoje k podobě politického systému

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na podobu politického systému. Polovina českých občanů je spokojena s fungováním demokracie v naší zemi, nespokojenost vyjádřilo 45 % dotázaných. Pouze 2 % českých občanů se domnívají, že je velmi pravděpodobné, že v příštích pěti letech bude v ČR rozpuštěn parlament a zrušeny politické strany.

Za možné to považuje desetina obyvatel ČR. Tři z deseti oslovených by podle svých slov souhlasili s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran v naší zemi. Nesouhlas s takovým krokem vyslovila nadpoloviční většina dotázaných (52 %). Polovina českých občanů se domnívá, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: