Spokojenost s politickou situací

S politickou situací bylo na konci června spokojeno 20 % dotázaných, ani spokojeno ani nespokojeno 32 % a nespokojenost vyjádřilo 45 % respondentů. Ke spokojeným s politickou situací patří častěji lidé s dobrou životní úrovní a mladí lidé do 30 let. Z hlediska politické orientace panuje vyšší míra spokojenosti mezi příznivci ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Mezi nespokojené se častěji řadí stoupenci KSČM a ti, kdo se sami řadí spíše nalevo na škále levice-pravice.

Méně spokojení jsou také lidé starší 45 let.

Ve spokojenosti s politickou situací se odráží celková spokojenost se životem – se spokojeností se životem roste i spokojenost s politickou situací. Za spokojené se svým životem se v červnu označilo 60 % respondentů, ani spokojených ani nespokojených bylo 23 % dotázaných a 15 % se považuje za nespokojené.