Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Důvěra k ústavním institucím se v porovnání s minulým měsícem prakticky vůbec nezměnila. Prezidentovi České republiky důvěřovalo v říjnu 2005 71 % obyvatel naší země. Již od září 2003 je český prezident nejdůvěryhodnější ústavní institucí. Vládě ČR vyjádřilo důvěru 42 % oslovených. Nejméně důvěryhodné se osloveným jevily obě komory českého parlamentu.

Poslanecké sněmovně v současnosti důvěřuje 26 % obyvatel ČR a Senátu 24 %. Krajská zastupitelstva se jeví jako důvěryhodná necelé polovině českých občanů (45 %), svému obecnímu zastupitelstvu v říjnu 2005 důvěřovalo 61 % dotázaných. V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností.