Důvěra k ústavním institucím

V říjnu 2004 se největší důvěře českých občanů těšil prezident naší země. Důvěru mu vyjádřily téměř tři čtvrtiny dotázaných. Nadpoloviční podíl důvěřujících (62 %) rovněž zaznamenala obecní zastupitelstva. Přibližně dvě pětiny oslovených důvěřují krajskému zastupitelstvu (42 %) a rovněž naší vládě (40 %). Vláda si tak v porovnání s minulým měsícem mírně polepšila.

Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory Parlamentu. Poslanecká sněmovna se jeví jako důvěryhodná 27 % občanů, Senát pak pouze 23 %. Přibližně polovina respondentů vyslovila důvěru Veřejnému ochránci práv (48 %) a Ústavnímu soudu (47 %). Nejvyššímu kontrolnímu úřadu důvěřuje 52 % českých občanů.