Hodnocení vlády

V pohledu veřejnosti na oblasti působení současné vlády lze ve většině případů vysledovat zřetelnou pozitivní tendenci. Např. kritické hodnocení sociálních oblastí, přetrvávající ještě z předchozích volebních období, doznalo obrat po roce 2000. Příznivější mínění se výrazněji projevovalo v názoru na sociální jistoty a na životní úroveň a méně výrazně v posouzení politiky zaměstnanosti a bydlení.

Celkový přínos sociálnědemokratické vlády naší zemi občané hodnotí nejčastěji (37 %) "ani dobře, ani špatně", 32 % pozitivně a 24 % negativně.