DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciJaký by měl být člen krajského zastupitelstva? Vztah k vlastnímu kraji

Jaký by měl být člen krajského zastupitelstva? Vztah k vlastnímu kraji

Nejčastěji za „rozhodně důležité“ pro dobrý výkon funkce člena krajského zastupitelstva lidé považují morální vlastnosti kandidáta, znalost problémů kraje, schopnost řešit konflikty, schopnost vyjadřovat se a odborné znalosti. Vesměs za nikoli nepodstatné předpoklady pro úspěšné plnění role člena zastupitelstva kraje dotázaní dále označovali i znalosti cizích jazyků, dobré kontakty na centrální orgány, zkušenosti s prací ve veřejné správě na komunální úrovni, podnikatelského ducha, administrativní zkušenosti a vysokoškolské vzdělání.

Poněkud rozštěpenou je česká veřejnost v pohledu na to, zda je či není důležitým předpokladem z hlediska kvalitního výkonu funkce krajského zastupitele okolnost, že dotyčný nespolupracoval s předlistopadovým režimem. Tři pětiny dotázaných tomu přikládají alespoň střední důležitost, přičemž čtvrtina to označila dokonce za „rozhodně důležité“, třetina respondentů to naopak považuje za „spíše“ či „rozhodně“ nedůležité. Jen menšina občanů soudí, že pro výkon zastupitelské funkce na úrovni kraje má nějaký patrnější význam případná činnost v neziskovém sektoru, v naprosté většině za nepodstatné pro práci v krajské samosprávě lidé považují stranickou příslušnost a náboženskou orientaci člena zastupitelstva. Šetření rovněž ukázalo, že ve vztahu lidí k vlastnímu kraji jednoznačně převažují pozitivní pocity.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: