Odbornost, kvalita, nezávislost

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.