Hodnocení vlády Jiřího Rusnoka – únor 2014

NS_1402

V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení končící vlády pod vedením Jiřího Rusnoka. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1402