Důvěra ústavním institucím

Naprostá většina občanů pociťuje hrdost na Českou republiku v souvislosti se sportem (91 %), kulturou (89 %), historií (88 %) a v o něco menší míře i s vědou a technikou (77 %). Jiné důvody jako zdroj pro pocit národní hrdosti vidí jen menšina populace: v případě ozbrojených sil to je 41 %, v případě fungování demokracie či vztahu k cizincům 38 %, v případě...

V květnovém šetření CVVM již tradičně zjišťovalo důvěru obyvatelstva jednotlivým ústavním institucím. Ze získaných výsledků vyplývá, že prezidentovi důvěřuje 69 % dotázaných, vládě 36%, Poslanecké sněmovně 28 %, Senátu 22 %, krajským zastupitelstvům 41 % a obecním zastupitelstvům 65 %.