Hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku

V lednu 2004 hodnotilo činnost vlády pozitivně 27 % respondentů, negativně potom 66 %. Ještě před rokem byl však poměr kladných a záporných výpovědí téměř opačný: v lednu 2003 hodnotilo vládu kladně 48 %, záporně 39 % dotázaných. K významnému propadu hodnocení činnosti vlády došlo mezi lednem a červnem 2003. Mezi těmito měsíci došlo k poklesu kladných hodnocení přibližně o 20 procentních bodů a na této úrovni se pohybovalo také letos v lednu.

Ve všech čtyřech středoevropských zemích došlo v období mezi lednem 2002 a lednem 2004 k poklesu příznivého hodnocení činnosti vlád těchto zemí doprovázeného nárůstem negativného hodnocení (zejména významné to je v případě Polska, kde sice došlo k poklesu příznivého hodnocení činnosti vlády o 3 procentní body, negativní hodnocení se však zvýšilo o 16 procentních bodů). Činnost české opozice v Poslanecké sněmovně hodnotíme nyní pouze o málo příznivěji, než činnost vlády. Opozice je hodnocena ve všech čtyřech zemích dosti podobně, úroveň kladného hodnocení se pohybuje většinou mezi 20 – 30 %.