Důvěra k ústavním institucím

Podobně jako v minulých měsících se i v březnu 2004 těšil největší důvěře obyvatel ČR prezident. Důvěra občanů k prezidentovi neustále roste a nyní mu vyslovují důvěru už více než tři čtvrtiny dotázaných, což je nejvíc od jeho nástupu do funkce. Nadpoloviční většina občanů důvěřuje také svému obecnímu zastupitelstvu, krajská zastupitelstva jsou důvěryhodná pro 44 % dotázaných.

Vládě ČR v březnu 2004 vyslovila důvěru třetina respondentů, Poslanecké sněmovně a Senátu jen necelá čtvrtina.