Hodnocení vlády Jana Fischera

V rámci lednového výzkumu se CVVM podrobněji zaměřilo na hodnocení současné vlády pod vedením Jana Fischera. Respondenti se prostřednictvím baterie otázek zjišťujících míru spokojenosti či nespokojenosti měli vyjádřit k programu vlády, k její činnosti, komunikaci s veřejností, personálnímu složení a k osobě jejího předsedy.