Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - červen 2020

NS_2006_2

 

Větší část českých občanů (61 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládájí za přiměřená téměř tři čtvrtiny (73 %) dotázaných.

Většina občanů (78 %) pokládá opatření za účinná, z toho 21 % za rozhodně účinná.

Pomoc ekonomice pokládá polovina (49 %) dotázaných za přiměřenou, čtvrtina (26 %) za příliš malou a šestina (16 %) za příliš velkou.

Téměř polovina dotázaných (48 %) považuje podporu ekonomiky za účinnou (8 % rozhodně), necelé dvě pětiny (38 %) za neúčinnou (8 % rozhodně).