Důvěra vybraným institucím – červenec 2020

NS_2007

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červenci 2020 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

U všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.

Ústavnímu soudu důvěřovalo 57 % Čechů, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu 55 % a veřejnému ochránci práv 53 %.

V porovnání s posledním srovnatelným šetřením z prosince 2019 se důvěra u sledovaných institucí významně nezměnila.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pi201005.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2007