Odbornost, kvalita, nezávislost

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo problematice postavení prezidenta v politickém systému České republiky. Šetření zjišťovalo názory občanů na šíři prezidentských pravomocí a na jeho postavení v oblasti zahraniční politiky. Respondenti se vyjadřovali také k tomu, zda by se měl prezident věnovat konkrétním či spíše obecným otázkám a rovněž ke způsobu jeho volby.