Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

28 % respondentů v šetření uvedlo, že se zajímá o dění v Palestině a Izraeli, 69 % naopak vyjádřilo svůj nezájem. Česká veřejnost je převážně skeptická při hodnocení současných vztahů mezi Palestinci a Izraelem. Pouze 2 % respondentů hodnotily tyto vztahy jako „spíše dobré“, 12 % je označilo za „ani dobré, ani špatné“ a rovné tři pětiny je považují za špatné.

Pokud jde o nedávné zrušení židovských osad v okupovaném pásmu Gazy a evakuaci židovských osadníků do Izraele, s tímto krokem izraelské vlády respondenti spíše souhlasili (33 %) než naopak (27 %). Toto rozhodnutí přitom podporují výrazně častěji (58 %; 29 % bylo naopak proti) lidé, kteří se podle svých slov zajímají o problematiku a dění na Blízkém východě.